Drago kamenje i kristali

Koristimo različite materijale u našem radu na temelju njihove estetske ljepote i zasluga. Kako bismo izbjegli podjele i kategorizaciju, odlučili smo napraviti jednostavan popis materijala po abecednom redu. Ipak, važno je pružiti neke osnovne informacije koje obično stvaraju konfuziju. Dakle, da bi to bilo stvarno jednostavno i samo da bi se postavili temelji za daljnju istragu, evo malo pokušaja da se komunikacija olakša.

Najbolje je početi s mineralima , krutim tvarima s fiksnim kemijskim formulama. načinjene anorganskim procesima. Kompoziti jednog ili više različitih minerala su kamenčići i tvore se kako bi napravili stijenu . Kristali posebna su vrsta minerala (koji imaju ravna lica koja se sastaju pod pravilnim kutovima). Možemo reći da su svi kristali minerali, ali nisu svi minerali kristali. Kamenje je podskup kristala, minerala ili fosilnih organskih tvari (Amber, Coral, Jet, Pearl, Petrified wood, Shell) koje se režu i poliraju. Dragulji su podijeljeni na dragocjeno i poludrago kamenje . Riječ je o (komercijalnoj) klasifikaciji gdje su dragocjeno kamenje Diamond, Emerald, Ruby i Sapphire („veliki 4“), a ostali su poludragi.